PRIMARUL DIN GĂEȘTI A HOTĂRÂT PRIN DISPOZIȚIE CARE SUNT LOCURILE DE AFIȘAJ PENTRU CAMPANIA ELECTORALĂ

Prima pagină » Administratie » PRIMARUL DIN GĂEȘTI A HOTĂRÂT PRIN DISPOZIȚIE CARE SUNT LOCURILE DE AFIȘAJ PENTRU CAMPANIA ELECTORALĂ

 Primarul orasului Gaesti ;

   Avand in vedere :

  – art .79 alin.1 si urmatoarele din Legea  115/2015;

 – prevederile pct. 95 din Anexa la H.G. 745/2020 pentru aprobarea  calendarului  actiunilor   din cuprinsul perioadei electorale  a alegerilor  pentru Senat si Camera Deputatilor  din anul 2020 , cu  modificarile  si completarile  ulterioare ;

 – prevederile  art. 10 lit. ,, d,,  din H.G. NR. 754/2020 privind  stabilirea  masurilor  necesare  bunei organizari   si  desfasurari  a alegerilor  pentru Senat si Camera  Deputatilor  din anul 2020;

– prevederile  H.G.  nr.744/2020 privind  stabilirea  datei  alegerilor  pentru Senat  si Camera Deputatilor  din anul 2020;

       In temeiul art.196 alin.1 ,lit.b din OUG 57/2019 – Codul Administrativ

DISPUNE  :

 ART.1 – Pentru campania electorala   ce se va desfasura  cu ocazia alegerilor pentru  Senat si  Camera Deputatilor din 6 decembrie 2020, se stabilesc  urmatoarele  amplasamente  pentru panourile de  afisaj  in zonele  situate  pe raza teritoriala UAT. Gaesti :

1)-  panouri amplasate  in fata  Primariei Orasului Gasti ;

2)- panouri amplasate in piata Orasului ;

3) – tamburii din fata Casei de Cultura a orasului;

4)- panouri amplasate in fata Liceului Tehnologic ,, C. Angelescu ,,

ART.2-  Afisajul electoral  este permis  in alte  locuri decat  cele stabilite  potrivit art. 1 numai  cu acordul  scris  al proprietarilor  sau  , dupa caz  , al detinatorilor   si  numai  cu  luarea  masurilor  impuse  de legislatia in vigoare  .

ART.3 –  Nerespectarea  prevederilor  privind  afisajul  electoral  se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare  .

ART.4  – Prezenta  dispozitie  va fi dusa la indeplinire  de  catre  Serviciul Administrativ , Politia  Locala Gaesti   , partidele  politice  , aliantele  politice sau electorale  , candidati independenti  care participa la alegeri  .

ART.5 – Prezenta dispozitie se  va comunica catre  Serviciul Administrativ , Politia  Locala Gaestisi Institutiei Prefectului Judetului Dambovita . si va fi  puclicata  pe site – ul institutiei .

PRIMAR ,

Jr. Gheorghe  Grigore 

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

CONSILIERII LOCALI DIN ȘELARU, CONVOCAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 23 MAI

VLĂDENI: A FOST INAUGURAT UN NOU LOC DE JOACĂ PENTRU COPII! CE ALTE INVESTIȚII VOR DEMARA!

SPECTACOL PENTRU COPIII DIN TITU, DE ZIUA COPILULUI

TÂRGOVIȘTE: INVESTIȚII DE 10 MILIOANE DE LEI PENTRU MODERNIZAREA ȘCOLII NR.9 DIN ORAȘ

DE ZIUA FAMILIEI, PRIMĂRIA ANINOASA A PREMIAT CUPLURILE CARE AU ÎMPLINIT 25 ȘI 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.