ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL GĂEȘTI, PE 21 IANUARIE! AFLĂ CE HOTĂRÂRI VOR FI LUATE!

ART. 1   –  Se convoaca  in sedinta  extraordinara   Consiliul  Local   Gaesti  , sedinta care se va desfasura in data de 21.01.2022, ora   7,30    la sediul Consiliului Local Gaesti .

ART.2 – Ordinea de  zi a sedintei este urmatoarea    :

1)   – Proiect de  hotarare  privind  aprobarea cofinantarii proiectului  ,,EDU Act – Acces unitar  la educatie de calitate ,, SMIS 154476, proiect  finantat  prin programul  Operational  Capital Uman , Axa prioritara 6 – Educatie  si  competente  , Prioritatea  de investitii -10.i- initiator  , primar  Gheorghe  Grigore.

.     ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se obliga  secretara  orasului  .

PROIECT DE  HOTARARE

privind  aprobarea cofinantarii proiectului  ,,EDU Act – Acces unitar  la educatie de calitate ,,

SMIS 154476, proiect  finantat  prin programul  Operational  Capital Uman , Axa prioritara 6 – Educatie  si  competente  , Prioritatea  de investitii -10.i

Consiliul Local al oraşului Gaesti , judeţul Dambovita ,

Avand in vedere :

– referatul de  aprobare  a domnului primar , Gheorghe Grigore ;

– referatul Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului Cadastru si Registru Agricol nr. 896/17.01.2022;

– adresa  Liceului Tehnologic ,, Iordache  Golescu  ,,  inregistrata  sub nr. 806/14.02.2022 ;

– avizul comisiei  Economice  si al Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

În conformitate cu : – prevederile  art.44 alin .(1) din Legea 273/2006, privind  fnantele  publice, cu  modificarile si  completarile ulterioare ;

– prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,, b,, din O.U.G NR.57/2019 , privind Codul administrativ;

În temeiul : – art.139, alin. 3din O.U.G NR.57/2019 , privind Codul administrativ ;

HOTARASTE :

ART.1 –  Se  aproba participarea Unitatii  Administrativ teritoriale  orasul Gaesti  la cofinantarea proiectului EDU Act – Acces unitar  la educatie de calitate ,, SMIS 154476, proiect  finantat  prin programul  Operational  Capital Uman , Axa prioritara 6 – Educatie  si  competente  , Prioritatea  de investitii -10.i, astfel :

Denumire institutie de invatamant

Nerambursabil                                                                     Cofinantare  Total buget /partener

Liceul Tehnologic ,, Iordache Golescu ,,       114.064,46 lei 2.445,73 lei         116.511,19 lei

ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului Cadastru si Registru Agricol si  Buget Contabilitate , si Informatica .

 ART.3 – Prezenta hotarare se va comunica :Institutiei Prefectului Judetul Dambovita , Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului Cadastru si Registru Agricol si  Buget Contabilitate , si Informatica .

INITIATOR  ,

Primar  ,

Gheorghe  Grigore

Avizeaza de legalitate  ,

Secretar  – General ,

Mitica Diaconu

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook   
Share on whatsapp
Whatsapp    
Share on email
Email           

Află primul cele mai noi stiri din Dâmboviţa

Dă-ne un like pe FACEBOOKsau

S-ar putea sa te intereseze: