ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL LA GRÂNGURILE PE 7 IULIE! IATĂ ORDINEA DE ZI!

Prima pagină » Actualitate » ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL LA GRÂNGURILE PE 7 IULIE! IATĂ ORDINEA DE ZI!

Potrivit prevederilor art. 133 alin.(2) lit. a), art. 134 alin.(3) lit. b) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, vineri, 07.07.2023orele 830, consilierii locali sunt convocați în ședință  extraordinară, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crângurile, județul Dâmbovița;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

  • Anexă;
  • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
  • Raportul de specialitate al compartimentului juridic, stare civilă și agricol.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea coeficientului și a salariului de bază pentru funcția contractuală de execuție de consilierul primarului, gradul I A, prevăzută în Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crângurile;

                               – Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

  • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
  • Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane.

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice (WhatsApp și email), cu confirmare de primire, scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 06.07.2023.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

BALUL MĂRȚIȘORULUI, LA DOBRA ȘI MĂRCEȘTI, ORGANIZAT DE PRIMARUL DANIEL NICA!

GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIYE VE TICARET ANONIM SIRKETI  ANKARA, ANUNȚ

IPJ DÂMBOVIȚA, EVALUARE ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2023

S.C. SOLAREALIZE PARK LUSCA S.R.L, ANUNȚ DEPUNERE SOLICITARE OBȚINERE ACORD DE MEDIU

S.C. SOLAREALIZE PARK LUSCA S.R.L, ANUNȚ DEPUNERE SOLICITARE OBȚINERE ACORD DE MEDIU

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.