SEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL LA CRÂNGURILE! IATĂ PROIECTELE CARE SE VOR DISCUTA!

Prima pagină » Administratie » SEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL LA CRÂNGURILE! IATĂ PROIECTELE CARE SE VOR DISCUTA!

Potrivit prevederilor art. 133 alin.(1) și art. 134 alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, marți,  28.02.2023, orele 830 consilierii locali sunt convocați în ședință  ordinară, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea taxei de habitat, pentru anul 2023, în cuantumul stabilit pentru anul 2022, până la aprobarea noilor taxe de salubrizare, conform O.U.G nr. 133/29.09.2022-Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006;

– Inițiator domnul viceprimar Slăvilă Georgel;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite;

Proces verbal de afișare conform Legii nr. 52/2003.

Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea cotizației/contribuției comunei Crângurile, datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița” pentru anul 2023;

– Inițiator domnul viceprimar Slăvilă Georgel;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite;

Proces verbal de afișare conform Legii nr. 52/2003.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Crângurile, aferentă lunii  ianuarie 2023;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexă;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de concesionare, prin licitaţie publică, a unor suprafeţe de pajişti naturale, proprietate publică a comunei Crângurile, judeţul Dâmboviţa;

              – Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexe;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al compartimentului juridic, stare civilă și agricol;

Proces verbal de afișare conform Legii nr. 52/2003.

 5. Diverse.

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice (WhatsApp și email), cu confirmare de primire, scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 27.02.2023.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

EROII NEAMULUI, CINSTIȚI AȘA CUM SE CUVINE LA BUCȘANI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.