ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL LA CRÂNGURILE! IATĂ CE PROIECTE VOR DEZBATE CONSILIERII LOCALI!

Prima pagină » Administratie » ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL LA CRÂNGURILE! IATĂ CE PROIECTE VOR DEZBATE CONSILIERII LOCALI!

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a), art. 134 alin. (3) lit.b) și alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, miercuri,  06.10.2022, orele 830 consilierii locali sunt convocați în ședință  extraordinară, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General aferent obiectului de investiție:”Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”, precum și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexe

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice, investiții și proiecte;

2.. Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General aferent obiectului de investiție:”Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”, precum și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexe

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice, investiții și proiecte;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexă;

Adresa nr. 45976/26.09.2022 transmisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, înregistrată  la Primăria Comunei Crângurile cu numărul 8991/26.09.2022;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite.

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice ( WhatsApp și email), cu confirmare de primire , scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 05.10.2022.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

EROII NEAMULUI, CINSTIȚI AȘA CUM SE CUVINE LA BUCȘANI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.