ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LA GĂEȘTI! IATĂ CE PROIECTE SE VOR SUPUNE VOTULUI!

Prima pagină » Administratie » ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LA GĂEȘTI! IATĂ CE PROIECTE SE VOR SUPUNE VOTULUI!

Potrivit prevederile art.133  alin.( 1 ) , lit. a din OUG 57/2019 –Codul Administrativ, consilierii locali   sunt  convocati in  sedinta ordinara   in data  de  15.04.2021, ora 17   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

Ordinea de  zi  a sedintei  este urmatoarea :

1)-Proiect  de   hotarare privind,  trecerea din domeniul public în domeniul privat al orasului Gaesti, a suprafetei de  100 m.p. teren siuat in str. Unirii, nr.20 A , precum și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Gaesti cu aceasta suprafata de  teren –         initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

2) – Proiect  de   hotarare privind,  privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă  de 16 mp,situat in piata  agroalimentara  Sf. Ilie –         initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

3) Proiect  de   hotarare privind aprobarea unui drept de  uz  pe o suprafata  totala de  350 m.p. apartinand domeniului public al  Orasului Gaesti  in favoarea societatii  de  Distributie Energie Electrica Romania – Sucursala Targoviste  initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

4)- Proiect  de   hotarare privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 ,initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

5)- Proiect  de   hotarare privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Orasului Gaesti la data de  31.03.20212022 ,initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

6) Proiect  de   hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

7) Proiect  de   hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (mai      –iulie     2021) initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

PRIMAR,

Jr. Gheorghe Grigore

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

EROII NEAMULUI, CINSTIȚI AȘA CUM SE CUVINE LA BUCȘANI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.