PROIECTELE VOTATE ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL CRÂNGURILE

Prima pagină » Administratie » PROIECTELE VOTATE ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL CRÂNGURILE

Ședința Consiliului Local al comunei Crângurile a avut loc ieri. Pe agenda administrației locale au fost mai multe proiecte de interes pentru comunitatea locală, printre care decontarea navetei profesorilor sau taxa de habitat. Citiți toate amănuntele în comunicatul primăriei:

 1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Crangurile in comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Crângurile;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț

Proiectul de hotărâre este insoțit de:

 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crangurile, Barbu Costin Ionuț:
 • Raportul de specialitate întocmit de compartimentul resurse umane,
 1. Proiect de hotărâre privind privind neasumarea responsabilitatilor organizării şi derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin-lonuț

Proiectul de hotărâre este insoțit de:

 • Adresa Consiliului Judeţean Dambovita :
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crangurile, Barbu Costin Ionut
 • Raportul intocmit de compartimentul contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crangurile
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitatile deinvățământ de pe raza comunei Crangurile, aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2020;

Proiectul de hotărâre este insotit de:

 • Adresa Şcolii Gimnaziale Patroaia Vale nr. 3193/08.12.2020;
 • Adresa Şcolii Gimnaziale Patroaia Vale nr. 08/04.01.2021
 • Anexele nr. 1 si 2;
 • Referatele compartimentului contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crangurile;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021;

-Initiator domnul viceprimar Slăvilă Georgel;

Proiectul de hotărâre este însoţit de:

 • Hotărârea ADI nr. 330/17.12.2020;
 • Referatul întocmit de compartimentul contabilitate, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crangurile;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de incheiere a exerciţiului bugetar şi a situaţiilor financiare pe anul 2020;

– Iniţiator domnul primar Barbu Costin-Ionut:

Proiectul de hotărâre este insotit de:

 • Anexa
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crangurile, Barbu Costin Ionut,
 • Raportul de specialitate întocmit de compartimentului contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crangurile;
 1. Diverse

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se incredinteaza secretarul general al comunei Crangurile.

Primar,

Barbu Costin Ionuț

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

GHS CE EUROPE SRL, ANUNȚ ASUPRA LUĂRII DECIZIEI DE ÎNCADRARE

BUCȘANI: INVESTIȚII FĂRĂ PRECEDENT ÎN ȘCOALA DIN SATUL RĂȚOAIA! TOT ÎN RĂȚOAIA SE LUCREAZĂ ȘI LA REȚEAUA DE CANALIZARE

CASA DE PENSII DÂMBOVIȚA FACE ANGAJĂRI! DETALIILE, ÎN ARTICOL!

CJD: PROGRAMUL LUCRĂRILOR LA INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ÎN PERIOADA 20-26 MAI

ZIUA COMUNEI CORBII MARI, UN REAL SUCCES ȘI ÎN ACEST AN!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.