PRIORITĂȚIILE PRIMĂRIEI ȘELARU PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

Prima pagină » Administratie » PRIORITĂȚIILE PRIMĂRIEI ȘELARU PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

În ultimul timp, comuna Șelaru este într-o continuă dezvoltare. Până acum s-au făcut investiții de miliarde de lei, unele dintre ele la care multe comune dâmbovițene n-au avut șansa să obțină finanțare. Doar în ultimii patru ani, s-au atras investiții de peste 100 miliarde de lei vechi. Printre cele mai importante investiții din comuna Șelaru se numără: reabilitare și extindere Școala gimnazială Fierbinți, construirea grădinițelor din Șelaru și Fiebinți, reabilitarea mai multor sectoare de drum comunal, construirea dispensarului uman de la Șelaru, modernizarea iluminatului public și multe altele.  O altă investiție majoră o constituie moderinizarea drumurilor județene și executarea de șanțuri betonate și podețe la fiecare proprietate, investiție la care se lucrează în prezent.

Primarul comunei Șelaru, inginerul Florian Duțică ne-a mărturisit care sunt obiectivele sale pentru viitor, obiective pentru dezvoltarea comunei și pentru bunăstarea populației:

 1. Rețea de canalizare ape uzate menajere în Comuna Șelaru
 2. Alimentare cu gaze naturale pe raza UAT-ului
 3. Teren de fotbal în satele Fierbinți și Gloveanu
 4. Înființarea, dotarea și darea în folosință a unei piețe agroalimentare
 5. Construire trotuare și podețe în Comuna Șelaru
 6. Stație de epurare a apelor reziduale
 7. Instalarea de sisteme de supraveghere video pe raza comunei Șelaru
 8. Reabilitarea școlii gimnaziale Șelaru
 9. Realizarea de lucrări de împadurire a terenurilor agricole degradate
 10. Amenajarea, regularizarea, decolmatarea și stabilirea malurilor pentru pârâul Dâmbovnic
 11. Implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor
 12. Digitalizarea admninistrației locale în Comuna Șelaru
 13. Amenajarea și modernizarea drumurilor de exploatare agricolă
 14. Înființarea unui departament de Fonduri Europene în cadrul pimăriei cu personal specializat în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă
 15. Înființarea unui cabinet stomatologic în Comuna Șelaru
 16. Înființarea unui punct farmaceutic în satul Glogoveanu
 17. Asfaltarea drumurilor județene de pe raza UAT-ului (DJ 503, DJ 611)
DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

EROII NEAMULUI, CINSTIȚI AȘA CUM SE CUVINE LA BUCȘANI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.