PRIMĂRIA ULMI: ANUNȚ LICITAȚIE

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA ULMI: ANUNȚ LICITAȚIE

    1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  U.A.T comuna Ulmi, cu sediul în comuna Ulmi, sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita, C.I.F:4344651, tel./fax.0245631082, e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com, persoana de contact: Bogdan Eduard Daniel,telefon: 0245631082; 0735555337

          2. Informaţii generale privind obiectul închirierii :teren intravilan  în suprafata de 3 mp, categoria de folosinţa curti constructii, situat în comuna Ulmi,sat Dumbrava

           Bunul care urmeaza a fi închiriat, conform art. 333 din O.U.G.. 57/2019 si prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 72/22.07.2020,apartine domeniului public  al U.A.T comuna Ulmi

   3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  • Modalitatea  prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al

documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisa, la sediul Primariei comunei Ulmi, str.Principala, nr.146, judet Dambovita

       3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achizitii publice si monitorizare investitii, sat Ulmi,str.Principala, nr.146, judet Dambovita

       3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019: 20 lei si se va achita în numerar la casieria Primăriei comunei Ulmi.

     3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.09.2020 orele 16,00

        4.Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini

      4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.09.2020, orele 14,00

      4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Ulmi,sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita

     4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar într-un  plic sigilat

     5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.09.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei  Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita

    6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul  Dâmbovita, cu sediul în Târgoviste, Calea Bucuresti, nr.3, judet Dambovita, tel.:0245612344

      7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 18.08.2020

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

PROIECTE FĂRĂ PRECEDENT IMPLEMENTATE ÎN COMUNA COBIA, CONDUSĂ DE PRIMARUL MARIN MANDA

CORNEȘTI: PRIMARUL RADU STANCU, VIZITĂ LA INVESTIȚII IMPORTANTE DIN COMUNĂ, AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

CORNELIU ȘTEFAN: “Avem undă verde pentru a începe, în cel mai scurt timp, lucrările de extindere la 4 benzi a DN71, Bâldana – Târgoviște ”

GURA FOII! ÎNCEP LUCRĂRILE PENTRU INTRODUCEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE! CE ALTE PROIECTE SE AFLĂ ÎN CURS DE IMPLEMENTARE! VIDEO!

PRIMĂRIA TITU ANUNȚĂ ÎNTRERUPEREA CURENTULUI ELECTRIC ÎN MAI MULTE ZONE DIN ORAȘ!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.