PRIMĂRIA TITU: Scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând in impozite și taxe locale pentru cetățenii orașului

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA TITU: Scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând in impozite și taxe locale pentru cetățenii orașului

Conform art.185 alin.(1), lit. b) si alin. (6) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala  si  H.C.L. nr. 65/31.03.2022 privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere constand in impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice care detin bunuri in proprietate pe raza administrativ – teritoriala a orasului Titu:

       Persoanele fizice care inregistreaza impozite si taxe locale restante la 30.09.2022 beneficiaza de scutirea majorarilor  aferente in procent de 100% daca indeplinesc urmatoarele conditii :

– sting  integral, pana la  data de 20.12.2022, obligatiile fiscale constand in impozite si taxe locale restante la 30.09.2022 sau au fost stinse integral impozitele si taxele pana la data intrarii in vigoare a  H.C.L. nr. 65/31.03.2022.

– depun cerere la sediul Primariei Titu, la compartimentul de specialitate, respectiv la Biroul Taxe si Impozite Locale pentru a beneficia de aceste facilitati , pana la data de 20.12.2022, inclusiv.

      Daca o persoana fizica are mai multe tipuri de obligatii catre bugetul local al Orasului Titu si face plata integrala numai pentru un anumit impozit, taxa, prezenta procedura de scutire de la plata se va aplica in mod corespunzator numai pentru majorarile aferente respectivului impozit local/taxa locala, datorate.

ANUNT

Privind acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Titu, județul Dâmbovița.     

Conform art.185 alin.(1), lit. b) si alin. (7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala  si  H.C.L. nr. 153/14.09.2022 privind aprobarea  Schemei de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în oraşul Titu, județul Dâmbovița, prin acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Titu, județul Dâmbovița.

       Persoanele juridice care inregistreaza impozite si taxe locale restante la 30.09.2022 beneficiaza de scutirea majorarilor  aferente in procent de 100% numai  daca indeplinesc urmatoarele conditii :

– sting  integral, pana la  data de 31.12.2022, obligatiile fiscale constand in impozite si taxe locale restante la 30.09.2022 sau au fost stinse integral impozitele si taxele pana la data intrarii in vigoare a  H.C.L. nr. 153/14.09.2022.

       Daca intreprinderea are mai multe tipuri de obligatii catre bugetul local al Orasului Titu, reprezentand impozite si taxe locale si face plata integrala numai pentru un anumit impozit, taxa, prezenta procedura de scutire de la plata se va aplica in mod corespunzator numai pentru majorarile aferente respectivului impozit local/taxa locala, datorate.

– depun o cerere temeinic justificata la sediul Primariei Titu, la Biroul de specialitate, respectiv la Biroul Taxe si Impozite Locale pentru a beneficia de aceste facilitati , pana la data de 31.12.2022. Cererea va fi insotita de :

                        a) codul unic de înregistrare fiscală (copie);

                        b) actul de constituire/ statutul societății(copie);

                        d) situațiile financiare pentru perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori);

                        e) documente justificative care să ateste achitarea obligațiilor de plată principale;

                        f) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al societății  beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că societatea comercială/cooperatistă nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

                        g) o declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al societății beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că societatea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurenței/  furnizor de ajutor de stat/ de minimis, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată;

                        h) o declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al societății beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfășoară activități exceptate de prezenta schemă, nici ca sector de activitate principal și nici ca sector de activitate secundar;

                        i) o declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al societății beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori).

                        j) declarație privind apartenența la întreprinderea unică (structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul)  (cu precizarea eventualelor ajutoare care le-au fost acordate acestora) .

            Notă: Declarațiile notariale pe propria răspundere pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

GĂEȘTI: TREI BLOCURI ANL VOR FI DATE ÎN FOLOSINȚĂ ANUL ACESTA

ȘCOLILE DIN CRÂNGURILE VOR FI DOTATE CU ECHIPAMENTE IT DE ULTIMĂ GENERAȚIE ȘI MOBILIER NOU!

PRIMĂRIA MORTENI ORGANIZEAZĂ UN SPECTACOL EXTRAODINAR , DE ZIUA FEMEII!

PRIMARUL VLĂDUȚ NICULAE ORGANIZEAZĂ BALUL MĂRȚIȘORULUI LA ANINOASA, PENTRU DOAMNELE ȘI DOMNIȘOARELE DIN COMUNĂ

PRIMARUL DIN PRODULEȘTI INVITĂ TOATE DOAMNELE ȘI DOMNIȘOARELE DIN COMUNĂ LA BALUL MĂRȚIȘORULUI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.