PRIMĂRIA TÂRGOVIȘTE A FINALIZAT PROIECTUL “MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE ALEGE INTEGRITATEA”

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA TÂRGOVIȘTE A FINALIZAT PROIECTUL “MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE ALEGE INTEGRITATEA”

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgovişte, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului,,Municipiul Târgovişte alege integritatea!”, cod SIPOCA 1138/ cod MySMIS2014 152159. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativă 2014 – 2020, POCA/924/2/2/Creşterea transparenței, eticii şi integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale).

Obiectivul general al proiectului Dezvoltarea şi consolidarea capacității administrative a instituţiei prin eficientizarea activităților de prevenire şi combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii şi integrității pentru imbunătățirea performanțelor în activitate, creşterea transparenței în procesul decizional, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 O.S.1. Creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei şi indicatorilor de evaluare.

0.S.2. Creste gradului de conştientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât şi în rândul cetăţenilor.

0.S.3. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competenţelor personalulului şi aleşilor locali în ceea ce priveşte măsurile anticorupție.

Rezultate obţinute:

Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare in autorităţile şi instituțiile publice-Rezultat proiect 1-1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂŢILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în auto tățile și instituțiile publice – Rezultat project 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016 ÎN CADRUL PRIMASEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituțiile publice – Rezultat proiect 3-1 CERTIFICAT ISO 37001 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R5: Grad crescut de conştientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4-1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETATENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R5: Grad crescut de conştientizare a corupţiei atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administratia publică – Rezultat proiect 5- 1 PLATFORMA DIGITALĂ ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoştinţelor şi a competentelor perhalului din autoritățile și instituțiile publice in ceea ce privește evenirea corupției Rezultat de proiect 6. PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂŢILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPŢIEI, TRANSPARENŢEI, ETICII ŞI INTEGRITĂŢII – 30 persoane DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea şi consolidarea capacității administrative

a instituției prin eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei în administrația publică locală, promovarea eticii integrităţii pentru îmbunătățirea performanţelor in activitate, creșterea transparenţei în procesul decizional, precum şi îmbunătățirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului și aleşilor locali.

Valoarea totală a proiectului (LEI): 414.584,00

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE (LEI): 352.396,40

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (LEI): 53.895,92

Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului (LEI): 8.291,68 Data semnării contractului de finanţare: 18.11.2021

Durata proiectului: 12 luni

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

CONSILIERII LOCALI DIN ȘELARU, CONVOCAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 23 MAI

VLĂDENI: A FOST INAUGURAT UN NOU LOC DE JOACĂ PENTRU COPII! CE ALTE INVESTIȚII VOR DEMARA!

SPECTACOL PENTRU COPIII DIN TITU, DE ZIUA COPILULUI

TÂRGOVIȘTE: INVESTIȚII DE 10 MILIOANE DE LEI PENTRU MODERNIZAREA ȘCOLII NR.9 DIN ORAȘ

DE ZIUA FAMILIEI, PRIMĂRIA ANINOASA A PREMIAT CUPLURILE CARE AU ÎMPLINIT 25 ȘI 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.