PRIMĂRIA PRODULEȘTI, INFORMAȚII REFERITOARE LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SEZONUL RECE 2022-2023

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA PRODULEȘTI, INFORMAȚII REFERITOARE LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SEZONUL RECE 2022-2023

Primăria Produlești vă informează că modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri conform legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie este:

 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social sabilit în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, se acordă pe baza cererii și declarației pe propria răspundere începând cu 17 octombrie 2022 până la data de 20.03.2022 se primesc cereri privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.
 • Titularul al ajutorului – reprezentantul familiei sau, după caz, persoană singură care este proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza uni contract cu caluză de întreținere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art.43 alin(1) lit.b, și art.178 lit a și b din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece ( perioada de 5 luni cuprinsă între 1 noiembrie 2022 și 31 martie 2023)

Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se depun până la data de 20 noiembrie, acestea fiind puse la dispoziția solicitanților de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Produlești sau se pot găsi pe site-ul Primăriei.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

 1. Acte de identitate ale solicitantului
 2. B.I/C.I a membrilor de familie
 3. Copie certificat naștere copii
 4. Copie certificat de căsătorie/deces (după caz)
 5. Copie sentință divorț (după caz)  
 6. Copie hotărâre încredințare minori ( după caz)
 7. Alte acte doveditoare pentru componența familiei ( după caz)
 8. Acte de venit
 9. Copon de penzie cu venitul din luna anterioara depunerii cererii
 10. Adeverință de salariat pentru toți membrii familiei din care să reiasă venitul net din luna anterioară și valoarea bonurilor de masă
 11. Cupon ajutor șomaj, ultima lună
 12. Cupon alocație de stat, ultima lună
 13. Venituri realizate din arendă, dobânzi bancare, venituri de la APIA
 14. Cupon indemnizații de handicap/buget complementar, indemnizație creștere copil până la 2 ani sau orice indemnizații, stimulent de inserție
 15. Declarație pe propria răspundere că nu realizăm venituri impozabile din activități independente, venituri din agricultură și silvicultură, venituri din dividente, cedarea folosinței bunurilor sau din dobânzi – de la Biroul Notarial
 16. Adeverință registrul agricol privind calitatea de proprietar/succesor de drept al acestuia/chiriaș, numărul de persoane din gospodărie, bunuri mobile și imobile existente.
 17. Adeverință privind plata impozitului pentru bunurile deținute
 18. Copie contract chirie/comodat emis de notar

Actele se verifică și se depun la Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Produlești de luni până joi, între orele 10:00 – 14:00

Pentru mai multe informații puteți suna la numărul de telefon 0765281981 – Compartimentul de Asistență Socială sau puteți găsi pe site-ul primăriei Produlești.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

ACȚIUNE DE COLECTARE DEȘEURI PERICULOASE,ÎN TÂRGOVIȘTE

SISTEM DE ILUMINAT NOU ȘI MODERN PE 64 DE STRĂZI ȘI 55 DE PARCĂRI DIN TÂRGOVIȘTE

CORNELIU ȘTEFAN: “Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 71 sunt pe ultima sută de metri”

Lucrări avansate la construcția sălii de sport din campusul Universității „Valahia” din Târgoviște.

MAI MULTE STRĂZI DIN TITU VOR AVEA SISTEM NOU DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE! PRIMARUL TRAIAN NICULAE A SEMNAT CONTRACTUL!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.