PRIMĂRIA GĂEȘTI, PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE ȘEDINȚEI DE CONSILIU LOCAL DIN DATA DE 29.05.2023

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA GĂEȘTI, PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE ȘEDINȚEI DE CONSILIU LOCAL DIN DATA DE 29.05.2023

ART. 1  Potrivit prevederile art.133  alin.( 1 ) , lit. a din OUG 57/2019 –Codul Administrativ  consilierii locali sunt convocati in  sedinta ordinara   in data  de  29.05.2023, ora 7,30 la sediul Consiliului Local  Gaesti

ART.2

Ordinea de  zi  a sedintei  este urmatoarea :

1)Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Gaesti pe anul 2023 –  initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.111/14.09.2022 privind ,, Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti , judetul Dambovita ,, –  initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

3) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 48 din data de 28.04.2017 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului si Urbanism a Orasului GaestI –  initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

4 ) Proiect de hotărâre privind prelungirea a opt contracte de concesiune –  initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

5 ) Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de inchiriere  initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului evenimentului ,, 1 Iunie , ziua copilului / cupa 1 Iunie ,, initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului bloc F2 A situat in Gaesti , str. 1 Decembrie initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

8) Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitie a terenurilor din cadrul ,, Proiectului : Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei reglabile la nivelul Companiei de Apa Targoviste – Dambovita S.A. – 3.0115 MV – COD smis 158220 initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

9 ) Proiect de hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv ,, SANKIDO ,, in vederea deplasarii la Campionatul Mondial de Karate SHITO- RYU care va avea loc la Oradea– initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

10) Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A4 , Ap. 25 catre chiriasul BAICU Nicolae Mugurel – initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

11) Proiect de hotărâre privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului situat in Gaesti , str. 1 Decembrie , in continuarea proprietatii situate la numarul 36– initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

12) Proiect de hotărâre privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului in suprafata de 5 m.p. situat in Gaesti , zona blocului 43– initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

13) Proiect de hotărâre privind modifcarea si completarea Hotararii nr. 16/ 07.02.2023 privind aprobarea proiectului ,, sistem Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita – OBIECTIV – Instalatie de Tratare Deseuri Colectate Separat si Centru de Aport Voluntar Sotanga,, initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

14) Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii in proprietatea Orasului Gaesti si inscrierea in domeniul privat a unor bunuri initiator  primar   Grigore GHEORGHE ;

PRIMAR,

Jr. Gheorghe Grigore

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

EROII NEAMULUI, CINSTIȚI AȘA CUM SE CUVINE LA BUCȘANI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.