PRIMĂRIA GĂEȘTI: PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII FEBRUARIE

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA GĂEȘTI: PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII FEBRUARIE

ART. 1  Potrivit prevederile art.133  alin.( 1 ) , lit. a din OUG 57/2019 –Codul Administrativ  consilierii locali sunt  convocati in  sedinta ordinara   in data  de  25.02.2021, ora 17   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

ART.2

Ordinea de  zi  a sedintei  este urmatoarea :

1 – Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap – pentru anul 2021 initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore;

2. -Proiect de hotarare   privind constituirea Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Gaesti ,   initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;

3. -Proiect de hotarare privind  privind aprobarea  planului  anual de  actiune privind  serviciile sociale  administrate si finantate  in cadrul bugetului  Consiliului  Local  al  orasului Gaesti  pentru anul 2021  si a raportului de activitate  al Directiei de  Asistenta Sociala  Gaesti pe anul 2020- initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;

4. -Proiect de hotarare  privind  aprobarea planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;

5. -Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei  de  dezvoltare  a serviciilor sociale   oferite de  Directia de  Asistenta Sociala  Gaesti in perioada 2020-2025    – initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;

6. – Proiect de hotarare  privind  amanarea  la plata  pe o perioada de  6 ( sase )  luni  a ratelor datorate de  catre  Stanga Gabriel, bugetului  local al orasului Gaesti ,  conform contractului

de   vanzare – cumparare  numarul 1787 din 22.06.2017 initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;

7. -Proiect de hotarare  privind aprobarea listei beneficiarilor  de locuinte ANL ,

in anul 2021 initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;

8. – Proiect de hotarare privind  stabilirea domeniilor serviciilor publice în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată  – initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;

9)  – Proiect de hotarare  privind dezmembrarea suprafetei  de  119 m.p. , teren situat in  spatele  blocului 2 si  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. SIMET PROD SRL   asupra terenului    in suprafata de  119 m.p. (  L= 19,78 m, l= 6 m. ), precum si aprobarea raportului de  evaluare  intocmit in acest sens  -initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;.

10) Proiect de   hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Gaesti și a participării Consiliului Local al UAT Gaesti  la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;.

11) – Proiect de   hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;.

12) – Proiect de   hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Gaesti   să susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;

13) – Proiect de hotarare  privind modificarea Hotararii  Consiliului Local  Gaesti  , nr. 114 din 22.12.2020 referitoare la desemnarea a trei   reprezentanti ai Consiliului Local Gaesti

in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale  ,,Serban Cioculescu  ,,   cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2020-2021-initiator  –  primar  Gheorghe  Grigore ;

PRIMAR,

Jr. Gheorghe Grigore

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

CJD: PROGRAMUL LUCRĂRILOR LA INFRASTRUCTURA RUTIERĂ PENTRU PERIOADA 23-27 OCTOMBRIE

ECHIPA “GLORIA BUCȘANI” A CÂȘTIGAT PRIMA EDIȚIE A “CUPEI TOAMNEI LA FOTBAL”

FESTIVALUL TOAMNEI, UN EVENIMENT DEOSEBIT PREGĂTIT DE MICUȚII DE LA GRĂDINIȚA “INOCENȚA” DIN GĂEȘTI – VIDEO!

MANAGEMENTUL DE SUCCES DE LA PARCUL INDUSTRIAL MORENI, PREMIAT LA TOPUL FIRMELOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

MOROENI! TREI NOI INVESTIȚII IMPORTANTE SUNT APROAPE DE FINALIZARE!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.