PRIMĂRIA CRÂNGURILE: Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului- teren aflat în intravilanul comunei Crângurile, sat Bădulești, în suprafață de 2201 mp, identificat cu număr cadastral 71108, înscris în cartea funciară nr. 71108 a comunei Crângurile, categoria de folosință curții – construcții, ce aparține domeniului public al comunei Crângurile, județul Dâmbovița.

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA CRÂNGURILE: Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului- teren aflat în intravilanul comunei Crângurile, sat Bădulești, în suprafață de 2201 mp, identificat cu număr cadastral 71108, înscris în cartea funciară nr. 71108 a comunei Crângurile, categoria de folosință curții – construcții, ce aparține domeniului public al comunei Crângurile, județul Dâmbovița.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiel de dezmembrare a imobilulu teren aflat în intravilanul comunei Crângurile, sat Baduleşti, în suprafaţă de 2201 mp, identificat cu număr cadastral 71108, Inscris în cartea funciară nr. 71108 a comunei Crangurile, categoria de folosință curții – construcții, ce apartine domeniulul public al comunei Crangurile, județul Dâmbovița;

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat

-La sediul Primăriei comunei Crângurile (avizier Primărie);

– La compartimentul Relații cu Publicul din cadrul Primăriel comunei Crangurile;

-Pe site-ul Primăriei comunei Crâängurile la adresa: www.primaria-crangurile.ro.

Proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la compartimentul Relații cu Publicul din cadrul Primăriei comunel Crangurile.

In conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Legea nr. 52/2003, începând cu data

afişării şi până la data de 29.08.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu

valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:

-Depuse la sediul Primăriei comunei Crângurile, la compartimentul Relații cu Publicul;

-Prin e-mai la adresa: crangurile@cld.ro

-Prin fax la nr: 0245/714.015;

– Prin scrisori transmise prin postă la adresa: Primăriel comunei Crangurile, sat Băduleşti, nr. 49A, județul Dâmbovita;

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menționând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului;

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise in scris, cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice: Murineanu Mihaela Mirela, consilier în cadrul Primăriei comunei Crangurile. Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, dacă acest lucru se solicită în scris de catre o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică. Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiect de hotărâre”.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

LA DĂRMĂNEȘTI SE VA CONSTRUI O BAZĂ SPORTIVĂ NOUĂ

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.