PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ – PROIECT DE HOTĂRÂRE

Astăzi, 16.09.2022 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii definitiv din circuitul agricol a suprafeţei de 1293 mp teren agricol, categoria de folosință pajisti, situat în intravilanul comunei Crangurile, sat Crângurile de Jos, identificat cu nr. cadastral 71167, înscris în cartea funciară nr. 71167 a comunel Crângurile, aparținând domeniului public al comunei Crangurile, în vederea construirii unei Stații de epurare sistem 1, necesară realizării obiectivului de investiții de utilitate publică “Rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”.

Paragraf descriptiv problema identificată, soluția propusă de actul normativ, impactul scontat etc. Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

-referatul de aprobare privind aprobarea scoaterii definitiv din circuitul agricol a suprafeței de 1293 mp teren agricol, categoria de folosință pajisti, situat în intravilanul comunei Crângurile, sat Crângurile de Jos, identificat cu nr. cadastral 71167, înscris în cartea funciară nr. 71167 a comunei Crângurile, aparținând domeniului public al comunei Crângurile, în vederea construirii unei Staţii de epurare sistem I, necesară realizării obiectivului de investiții de utilitate publică “Rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile, judetul Dâmbovita”;

-raportul de specialitate privind aprobarea scoaterii definitiv din circuitul agricol a suprafeței de 1293 mp teren agricol, categoria de folosință pajiști, situat In intravilanul comunei Crângurile, sat Crângurile de Jos, identificat cu nr. cadastral 71167, Inscris în cartea funciară nr. 71167 a comunei Crângurile, aparținând domeniului public al comunei Crângurile, în vederea construirii unei Stații de epurare sistem I, necesară realizării obiectivulul de investiții de utilitate publică “Rețea de canalizare ape uzate menajere In comuna Crangurile, județul Dâmbovita”;

Documentația poate fi consultată:

-pepagina de internet a instituției, la www.primaria-crangurile.ro:

-la sediul instituțiel Primărie comunei Crângurile (la avizier);

-proiectul de act normativ se poate obține în caple, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al institutiei

Propuneri, sugestii , opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională de pot depune până la data de 27.09.2022:

-prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției, la link: www.primăria-crangurile.ro

-ca mesaj în fomat electronic pe adresa de e-mail  crangurile@cjd.ro;

-prin poştă, pe adresa Primăria comunei Crângurile, sat Băduleşti, nr. 49A, judet Dâmbovita, CP: 137170;

-la sediul instituției, la Registratură, adresa Primăriel comunei Crângurile, sat Băduleşti, nr. 49A, judet Dâmbovița, între orele 0800-1600

Materialele transmise vor purta mențiunea Propuneri privind proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii definitiv din circuitul agricol a suprafeței de 1293 mp teren agricol, categoria de folosință pajişti, situat în intravilanul comunei Crângurile, sat Crângurile de Jos, identificat cu nr. cadastral 71167, înscris în cartea funciară nr. 71167 a comunel Crângurile, aparținând domeniului public al comunei Crângurile, în vederea construirii unei Stații de epurare sistem I, necesară realizării obiectivului de investiții de utilitate publică “Rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”. Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.primaria-crangurile.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cel interesați există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 28.10.2022.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0245/714.015, e-mail: crangurile@cjd.ro, persoana de contact: Murineanu Mihaela Mirela – consilier relatii cu publicul.

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook   
Share on whatsapp
Whatsapp    
Share on email
Email           

Află primul cele mai noi stiri din Dâmboviţa

Dă-ne un like pe FACEBOOKsau

S-ar putea sa te intereseze:

PRIMĂRIA CRÂNGURILE anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Teren sintetic Pătroaia Vale”

PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE Astăzi, 23.09.2022 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor

Citeste in continuare »

PRIMĂRIA CRÂNGURILE: ANUNȚĂ DESCHIDEREA PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ PENTRU PROIECT HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “TEREN SINTETIC PĂTROAIA VALE”

A N U N Ț PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE Astăzi, 22.09.2022 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de

Citeste in continuare »