PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE SCUTIRE PLATĂ MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE IMPOZITE ȘI TAXE

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE SCUTIRE PLATĂ MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE IMPOZITE ȘI TAXE

Astăzi, 04.10.2022 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale, chiriilor, redevențelor datorate bugetuluii local de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local pe raza administrativ-teritoarială a comunei Crângurile.

Paragraf descriptiv – problema identificată, soluția propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • anexe la proiectul de hotărâre;
  • referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Crângurile;
  • raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, taxe și impozite;

Documentația poate fi consultată:            

  • pe pagina de internet a instituției, la www.primaria-crangurile.ro;
  • la sediul instituției Primărie comunei Crângurile (la avizier);
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 17.10.2022:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul www.primaria-crangurile ;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: crangurile@cjd.ro;
  • prin poștă, pe adresa Primăria comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, CP: 137170;
  • la sediul instituției, la Registratură, adresa Primăriei comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, între orele 0800-1600.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale, chiriilor, redevențelor datorate bugetuluii local de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local pe raza administrativ-teritoarială a comunei Crângurile.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.primaria-crangurile.ro .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 15.11.2022.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0245/714.015, e-mail: crangurile@cjd.ro, persoana de contact: Murineanu Mihaela Mirela – consilier relații cu publicul.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

EROII NEAMULUI, CINSTIȚI AȘA CUM SE CUVINE LA BUCȘANI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.