PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ TRANSPARENȚĂ PENTRU STABILIREA NOILOR TAXE DE HABITAT

A N U N Ț

PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE

Astăzi, 13.01.2023 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea taxei de habitat, pentru anul 2023, în cuantumul stabilit  pentru anul 2022, până la aprobarea noilor taxe de salubrizare, conform O.U.G. nr. 133/29.09.2022-Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.

Paragraf descriptiv – problema identificată, soluția propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare întocmit de viceprimarul comunei Crângurile;
  • raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, taxe și impozite;

Documentația poate fi consultată:            

  • pe pagina de internet a instituției, la www.primaria-crangurile.ro;
  • la sediul instituției Primărie comunei Crângurile (la avizier);
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 24.01.2023:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul www.primaria-crangurile ;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: crangurile@cjd.ro;
  • prin poștă, pe adresa Primăria comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, CP: 137170;
  • la sediul instituției, la Registratură, adresa Primăriei comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, între orele 0800-1600.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea taxei de habitat, pentru anul 2023, în cuantumul stabilit  pentru anul 2022, până la aprobarea noilor taxe de salubrizare, conform O.U.G. nr. 133/29.09.2022-Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.primaria-crangurile.ro .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 27.02.2023.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0245/714.015, e-mail: crangurile@cjd.ro, persoana de contact: Murineanu Mihaela Mirela – consilier relații cu publicul.

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook   
Share on whatsapp
Whatsapp    
Share on email
Email           

Află primul cele mai noi stiri din Dâmboviţa

Dă-ne un like pe FACEBOOKsau

S-ar putea sa te intereseze: