PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ PENTRU PROIECT TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT A CLĂDIRII ȘCOLII CRÎNGURILE DE SUS

Prima pagină » Actualitate » PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ PENTRU PROIECT TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT A CLĂDIRII ȘCOLII CRÎNGURILE DE SUS

A N U N Ț

PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE

Astăzi, 11.05.2023 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Crângurile a clădirii Scoală și anexă magazie din satul Crângurile de Sus, înscrise în cartea funciară nr. 71540 Crângurile, în vederea demolării, scoaterii din funcțiune, valorificării și/sau, după caz, a casării materialelor.

Paragraf descriptiv – problema identificată, soluția propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Crângurile;
  • raportul comun de specialitate întocmit de compartimentul juridic, stare civilă și agricol, compartimentul urbanism și mediu și compartimentul contabilitate, taxe și impozite.

Documentația poate fi consultată:                     

  • pe pagina de internet a instituției, la www.primaria-crangurile.ro;
  • la sediul instituției Primărie comunei Crângurile (la avizier);
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 22.05.2023:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul www.primaria-crangurile ;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: crangurile@cjd.ro;
  • prin poștă, pe adresa Primăria comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, CP: 137170;
  • la sediul instituției, la Registratură, adresa Primăriei comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, între orele 0800-1600.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Crângurile a clădirii Scoală și anexă magazie din satul Crângurile de Sus, înscrise în cartea funciară nr. 71540 Crângurile, în vederea demolării, scoaterii din funcțiune, valorificării și/sau, după caz, a casării materialelor”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.primaria-crangurile.ro .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 26.06.2023.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0245/714.015, e-mail: crangurile@cjd.ro, persoana de contact: Murineanu Mihaela Mirela – consilier relații cu publicul.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

MINERAL S.R.L, informare solicitare obținere aviz de gospodărire a apelor

PAROHIA ROMÂNEȘTI, ANUNȚ DEPUNERE SOLICITARE OBȚINERE ACORD DE MEDIU

Primăria Municipiului Târgoviște și Cinematograful Independența Târgoviste vă invită la deschiderea expoziției de pictură „Joie de Vivre”

SPECTACOL DE ZILE MARI, LA LUCIENI, DE ZIUA COMUNEI, PE 30 IUNIE!

SALA DE SPORT DIN DĂRMĂNEȘTI, ACCESIILĂ COPIILOR DIN COMUNĂ ȘI PE PERIOADA VACANȚEI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.