PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ PENTRU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA ȘI DELIMITAREA ZONELOR DE IMPOZITARE ÎN INTRAVILAN

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ PENTRU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA ȘI DELIMITAREA ZONELOR DE IMPOZITARE ÎN INTRAVILAN

A N U N Ț

PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE

Astăzi, 22.09.2022 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiectului de hotărâre privind stabilirea și delimitarea zonelor de impozitare în intravilanul UAT Comuna Crângurile, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale.

Paragraf descriptiv – problema identificată, soluția propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea și delimitarea zonelor de impozitare în intravilanul UAT Comuna Crângurile, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;
  • raportul de specialitate privind stabilirea și delimitarea zonelor de impozitare în intravilanul UAT Comuna Crângurile, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

Documentația poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituției, la www.primaria-crangurile.ro;
  • la sediul instituției Primărie comunei Crângurile (la avizier);
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 03.10.2022:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul www.primaria-crangurile ;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: crangurile@cjd.ro;
  • prin poștă, pe adresa Primăria comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, CP: 137170;
  • la sediul instituției, la Registratură, adresa Primăriei comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, între orele 0800-1600.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind stabilirea și delimitarea zonelor de impozitare în intravilanul UAT Comuna Crângurile, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.primaria-crangurile.ro .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 03.11.2022.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0245/714.015, e-mail: crangurile@cjd.ro, persoana de contact: Murineanu Mihaela Mirela – consilier relații cu publicul.

Întocmit,

 Consilier relații cu publicul,

Murineanu Mihaela Mirela

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Primăria Municipiului Târgoviște și Cinematograful Independența Târgoviste vă invită la deschiderea expoziției de pictură „Joie de Vivre”

SPECTACOL DE ZILE MARI, LA LUCIENI, DE ZIUA COMUNEI, PE 30 IUNIE!

SALA DE SPORT DIN DĂRMĂNEȘTI, ACCESIILĂ COPIILOR DIN COMUNĂ ȘI PE PERIOADA VACANȚEI

PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

VLĂDUȚ NICULAE, PRIMARUL ANINOASEI, CERE AUTORITĂȚILOR SĂ REZOLVE DE URGENȚĂ PROBLEMA FURNIZĂRII APEI ÎN COMUNĂ! VIDEO!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.