PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ PENTRU PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR MOBILE

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ PENTRU PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR MOBILE

A N U N Ț

PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE

Astăzi, 18.11.2022, Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiectului de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al comunei Crângurile, județul Dâmbovița.

Paragraf descriptiv – problema identificată, soluția propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • Anexă la proiectul de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al comunei Crângurile, județul Dâmbovița;
  • referatul de aprobare privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al comunei Crângurile, județul Dâmbovița;
  • raportul de specialitate privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al comunei Crângurile, județul Dâmbovița;

Documentația poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituției, la www.primaria-crangurile.ro;
  • la sediul instituției Primărie comunei Crângurile (la avizier);
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 28.11.2022:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul www.primaria-crangurile ;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: crangurile@cjd.ro;
  • prin poștă, pe adresa Primăria comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, CP: 137170;
  • la sediul instituției, la Registratură, adresa Primăriei comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, între orele 0800-1600.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al comunei Crângurile, județul Dâmbovița”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.primaria-crangurile.ro .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 05.01.2023.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0245/714.015, e-mail: crangurile@cjd.ro, persoana de contact: Murineanu Mihaela Mirela – consilier relații cu publicul.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

VLĂDUȚ NICULAE, PRIMARUL DIN ANINOASA: “ VĂ MULȚUMESC PENTRU CĂ ZILNIC IMI DEMONSTRAȚI CĂ AM DEVENIT O CHIPĂ PUTERNICĂ, DE NEÎNVINS! ”

A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU CONSTRUIREA INSTALAȚIEI DE TRATARE A DEȘEURILOR DE LA ȘOTÂNGA! INVESTIȚIA SE RIDICĂ LA PESTE 94 DE MILIOANE DE EURO!

CORNELIU ȘTEFAN, BILANȚ LA TREI ANI DE CÂND CONDUCE CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

CRISTIAN STAN: “TÂRGOVIȘTEA NOASTRĂ SE TRANSFORMĂ ÎN FIECARE ZI. TÂRGOVIȘTEA NOASTRĂ ESTE ACASĂ!”

PALATUL ADMINISTRATIV DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA VA INTRA ÎNTR-UN PROCES DE MODERNIZARE INTEGRATĂ

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.