PRIMĂRIA ANINOASA, ANUNŢ DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI ANINOASA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, PENTRU ACTIVITAȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

             U.A.T. comuna Aninoasa, cod fiscal 4280108,  cu sediul în comuna Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr.143, telefon 0245/226214, e-mail: contact@primariaaninoasa.ro, invită solicitantii, persoane fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile si fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă, pentru domeniul sportiv,

  1. Reglementari legale privind acordarea finanțării nerambursabile: Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, legile speciale pentru fiecare domeniu în parte, Hotărârea Consiliului Local al comunei Aninoasa nr. 49/28.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantărilor nerambursabile acordate de la bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Aninoasa, judet Dâmbovita pentru activităti nonprofit de interes local si Hotararea Consiliului Local al comunei Aninoasa  nr. 45/28.07.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aninoasa, județ Dâmbovița pe trimestrul III al  anului 2022.
  2. Sursa de finantare si valoarea: 40.000 de lei din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Aninoasa în domeniul sportului.
  3. Durata proiectului: 31.12.2022
  4. Perioada de depunere a proiectelor: 03.08.2022-19.08.2022.

 Comuna Aninoasa accelerează aplicarea procedurii de selectie de proiecte, in baza art.20, alin.(2) din Legea 350/2005, motivat de prejudiciul ce s-ar aduce imaginii comunitaţii în cazul in care aceste activitaţi de interes comunitar nu ar demara sau nu s-ar desfaşura în a doua jumatate a trimestrului III al anului 2022.

  • Data limita de depunere a proiectelor: 19.08.2022, ora 16.00
  •  Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primaria Comunei Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 143 , comuna Aninoasa, județ  Dâmbovița, cod postal 137005 la registratura unitătii; într-un exemplar, tehnoredactat în limba română, în plic sigilat; prin poștă sau curierat.
  • Documentatia pentru elaborarea proiectelor si informatii suplimentare se pot obtine pe site-ul Primăriei comunei Aninoasa: web:www.primariaaninoasa.ro

8.  Selectionarea si evaluarea proiectelor în vederea obtinerii finantării nerambursabile se va face de către comisia constituită prin Dispozitia nr.140/2022 în intervalul 22.08.2022-24.08.2022.

9. Rezultatul selectiei proiectelor se va publica pe site-ul Primăriei comunei Aninoasa web:www.primariaaninoasa.ro.

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook   
Share on whatsapp
Whatsapp    
Share on email
Email           

Află primul cele mai noi stiri din Dâmboviţa

Dă-ne un like pe FACEBOOKsau

S-ar putea sa te intereseze: