ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL GĂEȘTI, ÎN LUNA MARTIE

Prima pagină » Administratie » ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL GĂEȘTI, ÎN LUNA MARTIE

ART. 1  Potrivit prevederile art.133  alin.( 1 ) , lit. a din OUG 57/2019 –Codul Administrativ  ,  consilierii locali sunt convocati in  sedinta ordinara   in data  de  30.03.2021, ora 17   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

ART.2

Ordinea de  zi  a sedintei  este urmatoarea :

1)-Proiect  de   hotarare privind aprobarea tarifelor de utilizare  a bazinului de  inot  , initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

2) Proiect  de   hotarare privind aprobarea listei inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2021, initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

3) -Proiect  de   hotarare privind modificarea  anexei 2 la Hotararea  Consiliului Local nr.76/27.08.2020 privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  a serviciului social  – CRESA, initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

 4)- Proiect  de   hotarare privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate , initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

5 )-Proiect  de   hotarare privind prelungirea  unor conracte de  concesiune    , initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

6)- Proiect  de   hotarare privind prelungirea  unor conracte de  inchiriere     , initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;

7)- Proiect  de   hotarare privind vânzare a prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat în Gaesti , str. 13 Decembrie nr. 17, initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;,

8) – Proiect  de   hotarare privind inchirierea cu  drept de  superficie a unei suprafete de   15 m.p. in str. N. Titulescu     , initiator –  primar  Gheorghe  Grigore ;,

PRIMAR,

Jr. Gheorghe Grigore

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

LA DĂRMĂNEȘTI SE VA CONSTRUI O BAZĂ SPORTIVĂ NOUĂ

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.