CONSILIERII LOCALI DIN ȘELARU, CONVOCAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 23 MAI

Prima pagină » Administratie » CONSILIERII LOCALI DIN ȘELARU, CONVOCAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 23 MAI

În temeiul art.133 alin.(1) lit.a) și art 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ nr.57/2019, cu modificările și copletările ulterioare;

           Se convoacă în şedinţă  ordinară Consiliul Local al comunei Şelaru,  judeţul Dâmboviţa, în ziua de   joi, 23 mai 2024,  orele 14.oo la sediul Consiliului Local al comunei  Şelaru,  având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Înființare și extindere rețea de apă uzată în comuna Șelaru, județul Dâmbovița”, aprobat pentru finanțare prin Progamul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivul de investiții;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru Școala gimnazială Șelaru, comuna Șelaru, județul Dâmbovița”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al bugetului local pe anul 2023;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Șelaru, județul Dâmbovița pe anul 2024:

5. Diverse

Materialele pentru proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali, conform opțiunii acestora, prin email.

Propunem înființarea Comisiilor de specialitate, comisia nr.1 buget-finanțe, comisia nr.2 învățământ-sport protecție socială, comisia nr.3 administrație publică, pentru avizarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local Șelaru în data de 29.04.2024, ora 13:00.

Se pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței

Primar,

Matei Gheorghiță

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

VLĂDUȚ NICULAE, PRIMARUL ANINOASEI, CERE AUTORITĂȚILOR SĂ REZOLVE DE URGENȚĂ PROBLEMA FURNIZĂRII APEI ÎN COMUNĂ! VIDEO!

ȘCOALA DIN BUTIMANU VA INTRA ÎNTR-UN AMPLU PROCES DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE!

DRUMURILE AGRICOLE DIN MORTENI VOR FI ASFALTATE CU BANI EUROPENI! PRIMARUL IONEL LALU OLTEANU A FĂCUT ANUNȚUL!

COMUNA ȘELARU A GĂSIT CALEA SPRE DEZVOLTARE, ÎN MANDATUL PRIMARULUI MATEI GHEORGHIȚĂ! PROIECTE DE MILIOANE DE EURO!- VIDEO!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.