CATD: FOLOSIȚI APA DOAR ÎN SCOP POTABIL ȘI MENAJER

Prima pagină » Administratie » CATD: FOLOSIȚI APA DOAR ÎN SCOP POTABIL ȘI MENAJER

În contextul actual al situaţiei de urgenţă declarată la nivel naţional de Preşedintele României prin Decretul nr.195/2020, ca urmare a pandemiei mondiale COVID-19 şi ţinând cont de prevederile art.9 (2) din OUG nr.1/1999 privind starea de urgenţă, care obligă conducătorii autorităţilor publice de a lua orice măsuri în vederea asigurării continuităţii serviciilor esenţiale pentru populaţie, servicii printre care se numară şi serviciul de alimentare cu apă, vă informăm că, la nivelul judeţului Dâmboviţa, ne confruntăm cu o reducere constantă a debitelor de apă ale sursei cauzată de secetă, fenomen natural pe care nu îl putem preveni şi nici stopa.
Astfel, pentru a preveni o funcţionare defectuoasă a serviciului de alimentare cu apă cauzată de secetă, vă recomandăm ca pentru o bună gestionare a resurselor de apă să utilizaţi apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă numai în scopul satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti, respectiv numai în scop potabil şi menajer.
Va învederăm faptul că există riscul furnizarii apei potabile în sistem discontinuu (cu program) în situaţia nerespectării recomandărilor de mai sus (folosirea şi utilizarea apei potabile doar în scop potabil şi menajer) şi a continuării scăderii debitelor de apă cauzată de secetă.
Legislaţia relevantă ce susţine demersul nestru este reprodusă în Ordinul 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, articolele 5 şi 22.
Vă mulţumim pentru întelegere şi sprijin şi vă asigurăm de întreaga noastră implicare în gestionarea situaţiei apărute!

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

LA DĂRMĂNEȘTI SE VA CONSTRUI O BAZĂ SPORTIVĂ NOUĂ

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.