CAMERA DE COMERȚ DÂMBOVIȚA, detalii despre Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Prima pagină » Actualitate » CAMERA DE COMERȚ DÂMBOVIȚA, detalii despre Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM este un program de încurajare şi de stimulare a înființării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de Antreprenoriatului şi Turismului. către Ministerul

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie:

-stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate şi conduse de către femei;

-îmbunătăţirea performanțelor economice ale acestora;

-realizarea unei creşteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare şi pregătire antreprenorială;

-inovare şi pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligațiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Beneficiari:

-Microîntreprinderi;

-Întreprinderi mici şi mijlocii;

Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie și să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatişti din Consiliul de Administrație este formată din femei.

CARACTERISTIC ACESTUI PROGRAM:

-Firma aplicantă nu mai are o limită în ceea ce priveşte intervalul de timp în care trebuie să fie înfiinţată.

-Nu se va mai puncta debutul în afaceri, în cadrul celorlalte programe, exista un punctaj suplimentar dacă aplicantul era la prima societate înființată în România.

Înscrierea în Program se va face on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro. Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

a) Etapa de creare profil, user şi parolă, în care aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/imputernicitului, cât și datele IMM aplicante;

b) Etapa de completare a formularului de înscriere în care aplicanții, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa, semna electronic, încărca şi transmite formularul electronic de înscriere.

Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (conform Anexei 1 la Procedura Programului) şi autorizat până la momentul plăţii cererii de rambursare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN.

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială

Cel puţin unul dintre asociații/acţionarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

Cursurile de pregătire antreprenorială trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) sau diplomă de licenţă/master/doctorat / atestat / adeverinţă / certificat eliberate de Ministerul Educaţiei.

Componenta digitală

Cel puţin unul dintre asociații/acţionarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competenţe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancţiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competenţe digitale până la momentul decontului. Cursurile de competenţe digitale trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) sau diplomă de licenţă / master/doctorat / atestat / adeverinţă / certificat eliberate de Ministerul Educaţiei.

Criterii aferente inserției pe piața muncii a unor categorii de personal Proiectul crează un loc de muncă pentru cei din categoria şomerilor, absolvenţilor începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități.

De amintit că unul dintre criteriile de eligibilitate este acela că aplicantul creează cel puţin un loc de muncă, normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanţare şi menţine locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN)

Criterii aferente componentei de inovare.

Nu se va mai puncta existenţa unui brevet, ci se va puncta doar dreptul de proprietate industrială.

Dreptul proprietăţii industriale reuneşte normele juridice care reglementează creațiile intelectuale industriale cum sunt invenţiile, know-how-ul, desenele şi modelele industriale, modelele de utilitate, semnele distinctive ale activităţii industriale ca mărcile de fabrică, de comerţ şi de servicii, firma şi emblema comercială, indicaţiile geografice (denumirile de origine, indicațiile de provenienţă.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIYE VE TICARET ANONIM SIRKETI  ANKARA SUCURSALA CONSTANȚA, ANUNȚ SOLICITARE OBȚINERE AVIZ DE MEDIU

PRIMĂRIA ȘELARU, ANUNȚ CONCESIONARE TEREN

ACCIDENT MORTAL PE DN7! UN ȘOFER DIN LUNGULEȚU A DECEDAT! ALȚI DOI BĂRBAȚI AU FOST RĂNIȚI!

COMPANIA DE APĂ, REACȚIE DESPRE PROBLEMA APEI DE LA ANINOASA

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.