ANUNȚ AL PRIMĂRIEI CRÂNGURILE! SE CONCESIONEAZĂ PAJIȘTI

Prima pagină » Administratie » ANUNȚ AL PRIMĂRIEI CRÂNGURILE! SE CONCESIONEAZĂ PAJIȘTI

Primăria comunei Crângurile, C.U.I. 4402639, sat Băduleşti, nr.49A, comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa, tel:0245714015, e-mail: crangurile@cjd.ro, concesionează, prin licitaţie publică, pajişti naturale, pe raza comunei Crângurile, în satele: Băduleşti- 12,6421 ha în tarla 23, parcelele 272, 273, 274, 280; Crângurile de Jos- 15,2456 ha în tarla 35, 36, parcelele 381/1, 385, 386; Potlogeni Vale- 35,5080 ha în tarla 59, 60, parcelele 639, 639/1, 626, 628, 625, 614; Pătroaia Deal- 15,6442 ha în tarla 52, parcelele 506, 507, 508. Bunurile se află în domeniul public al comunei Crângurile. Concesiunea se face conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi conform H.C.L. nr.21 din 25.02.2021.

Informaţiile, privind documentaţia de atribuire, se regăsesc în caietul de sarcini. Documentaţia poate fi ridicată direct, pe bază de cerere, de la sediul Primăriei comunei Crângurile. Costul pentru obţinerea unui exemplar este de 100 lei şi se achită la casieria din cadrul Primăriei comunei Crângurile.

Persoanele interesate, pentru achiziţionarea documentaţiei şi pentru informaţii suplimentare, se adresează compartimentului juridic, stare civilă şi agricol din cadrul primăriei comunei Crângurile. Data limită de pentru solicitarea clarificărilor este 05.04.2021, ora 14:00.

Data limită de depunere a ofertelor este 14.04.2021 ora 12:00, acestea se depun la sediul Primăriei comunei Crângurile, compartiment juridic, stare civilă şi agricol. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 15.04.2021, ora 11:00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Crângurile, sat Băduleşti, nr.49A.

PRIMAR,

Barbu Costin Ionuţ

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

LA DĂRMĂNEȘTI SE VA CONSTRUI O BAZĂ SPORTIVĂ NOUĂ

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.