ANINOASA PREMIAZĂ CUPLURILE LONGEVIVE! EVENIMENTUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15 MAI

Prima pagină » Administratie » ANINOASA PREMIAZĂ CUPLURILE LONGEVIVE! EVENIMENTUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15 MAI

Vlăduț Niculae, primarul comunei Aninoasa continuă tradiția premierii cuplurilor longevive care au împlinit 25, 50 și 75 de ani de căsătorie. Acestea vor primi diplome și premii în bani. Regulile de acordare a premiiilor au fost prezentate de primarul comuei Aninoasa.

“Conform Hotărârii Consiliului Local Aninoasa, nr. 15/17.02.2020, s-a aprobat acordarea ”Diplomei de fidelitate” și plata unor premii, familiilor de pe raza comunei Aninoasa, județ Dâmbovița, care își aniversează căsătoria, după cum urmează:

25-  ”Diplomă de fidelitate” și un premiu în valoare de 300 lei pentru familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii;

50- ”Diplomă de fidelitate” și un premiu în valoare de 500 lei pentru familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii;

75-”Diplomă de fidelitate” și un premiu în valoare de 1.000 lei pentru familiile care împlinesc 75 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii.

”Diploma de fidelitate” reprezintă o #distincţie civică acordată de către Consiliul Local al comunei Aninoasa, persoanelor fizice, ca însemn al iubirii trainice, încrederii în legământul sfânt al căsătoriei și respectului reciproc.

”Diploma de fidelitate” și premiul alocat se acordă o singură dată familiilor solicitante, pentru fiecare perioadă de căsătorie neîntreruptă pe care cuplul o aniversează, pe bază de cerere.

Acordarea ”Diplomei de fidelitate” și a premiilor instituite prin hotărârea consiliului local și reglementate prin regulamentul de acordare sunt ținute de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

-familiile împlinesc 25 de ani de căsătorie neîntreruptă, 50 de căsătorie neîntreruptă sau respectiv  75 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii;

-cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau reședința în comuna Aninoasa, județ Dâmbovița;

-ambii soți sunt în viață la data depunerii cererii.

Cererea se depune personal de către unul dintre soți la registratura autorității publice locale cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data celebrării evenimentului.

Cererea va fi însoțită de un dosar complet, compus din:

a) cerere tip – furnizată de compartimentul secretariat, relații publice și monitorizare proceduri administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

b) copii ale cărților de identitate (C.I. sau B.I.) valabile la momentul depunerii cererii;

c) copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie;   se prezintă traducerea legalizată a acestuia, în cazul în care căsătoria s-a oficiat în străinătate;

Pentru conformitate, solicitantul va prezenta actele menționate și în original. Înmânarea ”Diplomei de fidelitate” și a premiilor se face de către primarul localității.

În anul 2024, celebrarea evenimentului va avea loc în data de 15mai.” a anunțat Vlăduț Nicuale, primarul comunei Aninoasa.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

GHS CE EUROPE SRL, ANUNȚ ASUPRA LUĂRII DECIZIEI DE ÎNCADRARE

BUCȘANI: INVESTIȚII FĂRĂ PRECEDENT ÎN ȘCOALA DIN SATUL RĂȚOAIA! TOT ÎN RĂȚOAIA SE LUCREAZĂ ȘI LA REȚEAUA DE CANALIZARE

CASA DE PENSII DÂMBOVIȚA FACE ANGAJĂRI! DETALIILE, ÎN ARTICOL!

CJD: PROGRAMUL LUCRĂRILOR LA INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ÎN PERIOADA 20-26 MAI

ZIUA COMUNEI CORBII MARI, UN REAL SUCCES ȘI ÎN ACEST AN!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.