SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CRÂNGURILE

Prima pagină » Administratie » SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CRÂNGURILE

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a), art. 134 alin. (4)  și alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, miercuri, 02.11.2022, orele 8:30 sunteți convocați în ședință  extraordinară de îndată, care se va desfășura prin mijloacele electronice (aplicațiile Zoom și WhatsApp), cu următorul proiect al ordinii de zi:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Crângurile, județul Dâmbovița în cadrul

Programului de realizare a pistelor pentru biciclete cu proiectul „Înființare piste biciclete pe DN7, Km 78+100-Km 81+600, partea dreaptă în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexe;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice, investiții și proiecte.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 și a rectificării programului de investiții pe anul 2022;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Adresa nr. 49693/18.10.2022 transmisă de AJFP Dâmbovița;

Extras de cont nr. 592/20.10.2022;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, taxe și impozite.

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice ( WhatsApp și email), cu confirmare de primire , scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la ora deșfășurării sedinței.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Primăria Municipiului Târgoviște și Cinematograful Independența Târgoviste vă invită la deschiderea expoziției de pictură „Joie de Vivre”

SPECTACOL DE ZILE MARI, LA LUCIENI, DE ZIUA COMUNEI, PE 30 IUNIE!

SALA DE SPORT DIN DĂRMĂNEȘTI, ACCESIILĂ COPIILOR DIN COMUNĂ ȘI PE PERIOADA VACANȚEI

PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

VLĂDUȚ NICULAE, PRIMARUL ANINOASEI, CERE AUTORITĂȚILOR SĂ REZOLVE DE URGENȚĂ PROBLEMA FURNIZĂRII APEI ÎN COMUNĂ! VIDEO!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.