SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CRÂNGURILE

Prima pagină » Administratie » SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CRÂNGURILE

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a), art. 134 alin. (4)  și alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, miercuri, 02.11.2022, orele 8:30 sunteți convocați în ședință  extraordinară de îndată, care se va desfășura prin mijloacele electronice (aplicațiile Zoom și WhatsApp), cu următorul proiect al ordinii de zi:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Crângurile, județul Dâmbovița în cadrul

Programului de realizare a pistelor pentru biciclete cu proiectul „Înființare piste biciclete pe DN7, Km 78+100-Km 81+600, partea dreaptă în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Anexe;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice, investiții și proiecte.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 și a rectificării programului de investiții pe anul 2022;

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

Adresa nr. 49693/18.10.2022 transmisă de AJFP Dâmbovița;

Extras de cont nr. 592/20.10.2022;

Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, taxe și impozite.

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice ( WhatsApp și email), cu confirmare de primire , scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la ora deșfășurării sedinței.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

LA DĂRMĂNEȘTI SE VA CONSTRUI O BAZĂ SPORTIVĂ NOUĂ

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.