SE FAC ANGAJĂRI LA COMPANIA DE APĂ! DETALIILE, ÎN ARTICOL!

Prima pagină » Actualitate » SE FAC ANGAJĂRI LA COMPANIA DE APĂ! DETALIILE, ÎN ARTICOL!

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 04.07.2022, ora 12:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea unui post vacant de VIDANJOR CURATITOR CANALE in cadrul – SECTOR STATII EPURARE RETELE CANALIZARE – FORMATIE RETELE CANALIZARE – SECTIE FIENI- 1 post

1.Criterii generale:

             cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania

             cunoaste limba romana, scris si vorbit

             are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii.

2.Criterii specifice:

             Studii: minim10 clase

             Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii.

3. Descrierea postului:

             Exploateaza in conditii de siguranta sistemul de canalizare

             Efectueaza interventii prompte la avariile inregistrate la retelele de canalizare

             Efectueaza controlul instalatiilor, corect si la timp

             Asigura functionarea retelelor si a caminelor de canalizare

             Participa la lucrari de interventii, intretinere si reparatii la retelele de canalizare

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 28.06.2022-30.06.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:   

–              Dosar cu sina;

–              Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–              Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

–              Copia actului de identitate;

–              Copii diplome de studii/adeverinta privind nivelul studiilor finalizate

–              Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor mai sus se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

               Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.Proba scrisa – test grila – 04.07.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 6.Proba practica – 04.07.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 06.07.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE DE OPERARE STATIE APA IONESTI -SECTIE GAESTI – 1 post

1.Criterii generale:

             cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania

             cunoaste limba romana, scris si vorbit

             are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

             Studii liceale de specialitate/scoala profesionala de specialitate si/sau certificat de calificare/certificat de competente profesionale in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze

             Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

             Asigura operarea in cadrul sistemului de apa Ionesti

             Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la retele, instalatii de apa, camine vane, efectuarea bransamentelor de apa, precum si interventii la retelele de hidranti stradali din aria de activitate a Sectiei Gaesti- Statia de Apa Ionesti

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 30.06.2022-04.07.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:   

–              Dosar cu sina;

–              Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–              Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

–              Copia actului de identitate;

–              Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze

–              Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

               Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.            Proba scrisa de specialitate – test grila – 06.07.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

6.            Proba practica – 06.07.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 06.07.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE DE OPERARE STATIE APA DRAGODANA -SECTIE GAESTI – 1 post

1.Criterii generale:

             cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania

             cunoaste limba romana, scris si vorbit

             are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

             Studii liceale de specialitate/scoala profesionala de specialitate si/sau certificat de calificare/certificat de competente profesionale  in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze

             Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

             Asigura operarea in cadrul sistemului de apa Dragodana

             Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la retele, instalatii de apa, camine vane, efectuarea bransamentelor de apa, precum si interventii la retelele de hidranti stradali din aria de activitate a Sectiei Gaesti- Statia de Apa Dragodana.

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 30.06.2022-04.07.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:   

–              Dosar cu sina;

–              Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–              Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

–              Copia actului de identitate;

–              Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze

–              Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

               Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.            Proba scrisa de specialitate – test grila – 06.07.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

6.            Proba practica – 06.07.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

CATD: SE ÎNTRERUPE FURNIZAREA APEI LA VULCANA PANDELE, ÎN DOUĂ SATE, PENTRU REMEDIEREA UNEI AVARII

PRIMĂRIA BĂLENI, ANUNȚ ASUPRA FINALIZĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI DE MEDIU PENTRU ACTUALIZARE PUG ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

TÂRGOVIȘTE, UN NOU PROIECT UN FONDURI NERAMBURSABILE INTRĂ ÎN FAZA FINALĂ

BABEL FAST, PROGRAMUL ZILEI DE MIERCURI, 7 IUNIE

PROIECTE NOI PENTRU DEZVOLTAREA COMUNEI BUCȘANI!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.