PROGRAMUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT! 3080 DE ELEVI DÂMBOVIȚENI INTRĂ ÎN EXAMEN!

Prima pagină » Actualitate » PROGRAMUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT! 3080 DE ELEVI DÂMBOVIȚENI INTRĂ ÎN EXAMEN!

Examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2024, începe cu probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale conform următorului calendar:

17 – 19 iunie 2024

  •  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

19 – 20 iunie 2024

  •  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 – 21 iunie 2024

  • Evaluarea competențelor digitale – proba D

25 – 27 iunie 2024

  •  Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Candidații sunt repartizați în săli în ordine alfabetică. Listele au fost comunicate cu 24 de ore înainte de prima probă.

Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se realizează, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ. În situațiile în care această condiție nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte școli.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulaţie internaţională  nu se exprimă prin note sau prin calificative admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene. Rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă, de asemenea, prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

Reprezentanţii presei au acces în unităţile de învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice și digitale sau în centrele de examen doar cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţiţi de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (înregistrări/fotografii/preluări de imagini etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar în acele materiale.

Probele scrise ale examenului național de bacalaureat se vor desfășura în perioada 01 – 05 iulie 2024. Din totalul de 3080 de elevi din clasele terminale ( a XII-a și a XIII-a ), 2634 de elevi sunt înscriși din seria curentă (85,52%), iar 446 de elevi sunt înscriși din promoția anterioară (14,48%), conform situației centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

Calendarul probelor scrise ale examenului național de bacalaureat este următorul:

1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00

9 – 11 iulie 2024: Soluționarea contestațiilor

12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Probele scrise se vor desfășura în 13 centre de examen din județul Dâmbovița.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate.

Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 3 ore din momentul primirii subiectelor de către candidați.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat (cu maximum două ore), candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană, în baza procedurii emise de Ministerul Educației cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

De asemenea, se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele probe.

Evaluarea digitalizată a lucrărilor se va desfășura într-un centru zonal de evaluare și în două puncte de lucru, stabilite la nivelul județului Dâmbovița.

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care vor fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Un candidat este declarat promovat la examenul național de bacalaureat dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, a susţinut toate probele scrise și a fost notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea, obținând, în final, cel puţin media 6 la probele scrise.

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița pune la dispoziția celor interesați o linie  Telverde – 0800816245 – pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea examenului național de BACALAUREAT. 

Succes tuturor candidaților și celor implicați în desfășurarea acestui examen!

 Comunicare instituțională – Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

SC ECO LIFE STYLE, ANUNȚ DEPUNERE RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

UVT: FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE ÎȘI DESCHIDE PORȚILE PENTRU O NOUĂ SESIUNE DE AMDITERE

CATD, UN NOU APEL PENTRU UTILIZAREA RESPONSABILĂ A APEI! SE VOR APLICA AMENZI!

UNIVERSITATEA “VALAHIA” TÂRGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

ACCIDENT GRAV LA ȘELARU! DOI COPII ȘI DOI ADULȚI AU AJUNS LA SPITAL!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.