PRIMĂRIA CRÂNGURILE: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA CRÂNGURILE: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit.”a”,  art. 134 alin. (4)  și alin (5)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, marți, 19.07.2022, orele 830 consilierii locali sunt convocați în ședință  extraordinară,  ce va avea loc la sediul Primăriei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

   Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local pe anul 2022 și a rectificării programului de investiții pe anul 2022

– Inițiator domnul primar, Barbu Costin Ionuț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

– anexele nr. 1, 2 și 2.1;

– referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;

– raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite;

– extrasul de cont nr. 3248/14.07.2022;

– Procesul – verbal de afișare conform art. 39 din Legea nr. 273/2006;

 Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice ( WhatsApp și email), cu confirmare de primire , scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 19.07.2022.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

LA DĂRMĂNEȘTI SE VA CONSTRUI O BAZĂ SPORTIVĂ NOUĂ

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.