PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL LA CRÂNGURILE DE SUS

Prima pagină » Actualitate » PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL LA CRÂNGURILE DE SUS

A N U N Ț

PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE

Astăzi, 07.04.2023 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție „Construire teren de minifotbal în comuna Crângurile, sat Crângurile de Sus, județul Dâmbovița”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea asocierii Comunei Crângurile prin Consiliul Local Crângurile cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, în vederea realizării obiectivului.

Paragraf descriptiv – problema identificată, soluția propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Crângurile;
  • raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice, investiții și proiecte;

Documentația poate fi consultată:                     

  • pe pagina de internet a instituției, la www.primaria-crangurile.ro;
  • la sediul instituției Primărie comunei Crângurile (la avizier);
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 17.04.2023:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul www.primaria-crangurile ;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: crangurile@cjd.ro;
  • prin poștă, pe adresa Primăria comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, CP: 137170;
  • la sediul instituției, la Registratură, adresa Primăriei comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, între orele 0800-1600.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție „Construire teren de minifotbal în comuna Crângurile, sat Crângurile de Sus, județul Dâmbovița”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea asocierii Comunei Crângurile prin Consiliul Local Crângurile cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, în vederea realizării obiectivului”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.primaria-crangurile.ro .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 17.04.2023.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0245/714.015, e-mail: crangurile@cjd.ro, persoana de contact: Murineanu Mihaela Mirela – consilier relații cu publicul.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

LA DĂRMĂNEȘTI SE VA CONSTRUI O BAZĂ SPORTIVĂ NOUĂ

FUEGO, CONCERT EXTRAORDINAR ÎN ACEASTĂ SEARĂ, LA TÂRGOVIȘTE, DE ZILELE JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

S-A DAT STARTUL PETRECERII DE 1 IUNIE LA GĂEȘTI! VIDEO!

LA MULȚI ANI, BARBER 13! 3 ANI DE BARBER 13!

LEONARDO BADEA, VICEGUVERNATOR BNR,A PRIMIT TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONARE AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.