PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Prima pagină » Actualitate » PRIMĂRIA CRÂNGURILE, ANUNȚ DESCHIDERE PROCEDURĂ DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

A N U N Ț

PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE

Astăzi, 23.05.2023 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crângurile, județul Dâmbovița.

Paragraf descriptiv – problema identificată, soluția propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Anexă la proiectul de hotărâre;
 • Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimnetului juridic, stare civilă și agricol;
 • Declarația pe propria răspundere a secretarului general al UAT Crângurile;
 • Referatul compatimentuluiu juridic, stare civilă și agricol;
 • Raportul comisiei speciale pentru inventariere;

Documentația poate fi consultată:                     

 • pe pagina de internet a instituției, la www.primaria-crangurile.ro;
 • la sediul instituției Primărie comunei Crângurile (la avizier);
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 06.06.2023:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul www.primaria-crangurile ;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: crangurile@cjd.ro;
 • prin poștă, pe adresa Primăria comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, CP: 137170;
 • la sediul instituției, la Registratură, adresa Primăriei comunei Crângurile, sat Bădulești, nr. 49A, județ Dâmbovița, între orele 0800-1600.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crângurile, județul Dâmbovița”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.primaria-crangurile.ro .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 06.07.2023.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0245/714.015, e-mail: crangurile@cjd.ro, persoana de contact: Murineanu Mihaela Mirela – consilier relații cu publicul.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

S-A DAT STARTUL PETRECERII DE 1 IUNIE LA GĂEȘTI! VIDEO!

LA MULȚI ANI, BARBER 13! 3 ANI DE BARBER 13!

LEONARDO BADEA, VICEGUVERNATOR BNR,A PRIMIT TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONARE AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

SPECTACOL EXTRAORDINAR DE ZILELE COMUNEI LUCIENI!

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.