PRIMĂRIA ANINOASA PREMIAZĂ ȘI ÎN ACEST AN CUPLURILE CARE ÎMPLINESC 25, 50 SAU 75 DE ANI DE CĂSNICIE! CARE SUNT CONDIȚIILE!

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA ANINOASA PREMIAZĂ ȘI ÎN ACEST AN CUPLURILE CARE ÎMPLINESC 25, 50 SAU 75 DE ANI DE CĂSNICIE! CARE SUNT CONDIȚIILE!

“Conform Hotărârii Consiliului Local Aninoasa, nr. 15/17.02.2020, s-a aprobat acordarea ”Diplomei de fidelitate” și plata unor premii, familiilor de pe raza comunei Aninoasa, județ Dâmbovița, care își aniversează căsătoria, după cum urmează:

25 – ”Diplomă de fidelitate” și un premiu în valoare de 300 lei pentru familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii;

50 –  ”Diplomă de fidelitate” și un premiu în valoare de 500 lei pentru familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii;

75 – ”Diplomă de fidelitate” și un premiu în valoare de 1.000 lei pentru familiile care împlinesc 75 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii.

”Diploma de fidelitate” reprezintă o #distincţie civică acordată de către Consiliul Local al comunei Aninoasa, persoanelor fizice, ca însemn al iubirii trainice, încrederii în legământul sfânt al căsătoriei și respectului reciproc.

”Diploma de fidelitate” și premiul alocat se acordă o singură dată familiilor solicitante, pentru fiecare perioadă de căsătorie neîntreruptă pe care cuplul o aniversează, pe bază de cerere.

Acordarea ”Diplomei de fidelitate” și a premiilor instituite prin hotărârea consiliului local și reglementate prin regulamentul de acordare sunt ținute de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

-familiile împlinesc 25 de ani de căsătorie neîntreruptă, 50 de căsătorie neîntreruptă sau respectiv  75 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii;

-cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau reședința în comuna Aninoasa, județ Dâmbovița;

-ambii soți sunt în viață la data depunerii cererii.

Cererea se depune personal de către unul dintre soți la registratura autorității publice locale cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data celebrării evenimentului.

Cererea va fi însoțită de un dosar complet, compus din:

a) cerere tip – furnizată de compartimentul secretariat, relații publice și monitorizare proceduri administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

b) copii ale cărților de identitate (C.I. sau B.I.) valabile la momentul depunerii cererii;

c) copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie;   se prezintă traducerea legalizată a acestuia, în cazul în care căsătoria s-a oficiat în străinătate;

Pentru conformitate, solicitantul va prezenta actele menționate și în original.

Înmânarea ”Diplomei de fidelitate” și a premiilor se face de către primarul localității.

În anul 2023, celebrarea evenimentului va avea loc în data de 15mai.”a anunțat Vlăduț Niculae, primarul comunei Aninoasa

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

EROII NEAMULUI, CINSTIȚI AȘA CUM SE CUVINE LA BUCȘANI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.