GREVĂ DE AVERTISMENT LA PREFECTURĂ! MESAJUL FUNCȚIONARILOR !

Prima pagină » Actualitate » GREVĂ DE AVERTISMENT LA PREFECTURĂ! MESAJUL FUNCȚIONARILOR !

Domnule Prefect,
Redati demnitatea angajaților din instituliile prefectului
Sindicatul ,,Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din Administrația Publică, reprezentând Instituțiile Prefectului din țară, declată grevă de avertisment.
La această acțiune vor participa 1800 salariați prin incetarea colectivă și voluntară a lucrului in data de 2l decembrie 2022, orele 10.00- 12.00,Ia sediul lnstituției Prefectului din
județele afiliate.
Solicităm adoptarea de urgenfă de către Camera Deputaților a proiectului de Lege pentru
modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ADOPTAT DEJA DE SENAT.
Salarizarea personalului din cadrul instituțiilor prefectului trebuie să fie la nivelul funcțiilor publice de stat, având în vedere că instituția prefectului este un organ de control al activității autoritățlilor publice locale și de conducere a serviciilor publice deconcentrate.
In prezent, un angajat al instituliei prefectului are un salariu mult mai mic decât un angajat din consiliul județean, primării și servicii publice deconcentrate.
Este sfidător că pentru a putea plăti aceste salarii ale angajaților de la consilii judefene si primării trebuie să intocmim noi proiectul de hotdărâre a Guvernului, prin care vor fi alocate din nou sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, PENTRU PLATA CFIELTUIELILOR DE PERSONAL.
Pentru plata salarillor angajatilor de la consilii județene si primării se alocă bani din fondul de rezervă” al Guvemului, in timp ce proiectul de lege care ar reda demnitatea angajaților din instituțiile prefectului este abandonat in sertarele Camerei Deputaților, abandon pe care il resimtim si noi.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

MINERAL S.R.L, informare solicitare obținere aviz de gospodărire a apelor

PAROHIA ROMÂNEȘTI, ANUNȚ DEPUNERE SOLICITARE OBȚINERE ACORD DE MEDIU

„Povestea iei”, expoziţie etnografică organizată la Muzeul de Artă din Târgoviște

COMPANIA DE APĂ, APEL PENTRU STOPAREA RISIPEI APEI

PROGRAMUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT! 3080 DE ELEVI DÂMBOVIȚENI INTRĂ ÎN EXAMEN!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.