GREVĂ DE AVERTISMENT LA PREFECTURĂ! MESAJUL FUNCȚIONARILOR !

Prima pagină » Actualitate » GREVĂ DE AVERTISMENT LA PREFECTURĂ! MESAJUL FUNCȚIONARILOR !

Domnule Prefect,
Redati demnitatea angajaților din instituliile prefectului
Sindicatul ,,Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din Administrația Publică, reprezentând Instituțiile Prefectului din țară, declată grevă de avertisment.
La această acțiune vor participa 1800 salariați prin incetarea colectivă și voluntară a lucrului in data de 2l decembrie 2022, orele 10.00- 12.00,Ia sediul lnstituției Prefectului din
județele afiliate.
Solicităm adoptarea de urgenfă de către Camera Deputaților a proiectului de Lege pentru
modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ADOPTAT DEJA DE SENAT.
Salarizarea personalului din cadrul instituțiilor prefectului trebuie să fie la nivelul funcțiilor publice de stat, având în vedere că instituția prefectului este un organ de control al activității autoritățlilor publice locale și de conducere a serviciilor publice deconcentrate.
In prezent, un angajat al instituliei prefectului are un salariu mult mai mic decât un angajat din consiliul județean, primării și servicii publice deconcentrate.
Este sfidător că pentru a putea plăti aceste salarii ale angajaților de la consilii judefene si primării trebuie să intocmim noi proiectul de hotdărâre a Guvernului, prin care vor fi alocate din nou sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, PENTRU PLATA CFIELTUIELILOR DE PERSONAL.
Pentru plata salarillor angajatilor de la consilii județene si primării se alocă bani din fondul de rezervă” al Guvemului, in timp ce proiectul de lege care ar reda demnitatea angajaților din instituțiile prefectului este abandonat in sertarele Camerei Deputaților, abandon pe care il resimtim si noi.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

S-A DAT STARTUL PETRECERII DE 1 IUNIE LA GĂEȘTI! VIDEO!

LA MULȚI ANI, BARBER 13! 3 ANI DE BARBER 13!

LEONARDO BADEA, VICEGUVERNATOR BNR,A PRIMIT TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONARE AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

SPECTACOL EXTRAORDINAR DE ZILELE COMUNEI LUCIENI!

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.