CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DÂMBOVIȚA

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița organizează un nou concurs, pentru completarea echipei Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă. Acesta vizează ocuparea unui post public de execuție de inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior.

Cei care doresc să participe la concurs trebuie să depună la sediul ITM Dâmbovița un dosar, care să conțină formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, din H.G. nr. 611/2008, curriculum vitae – modelul comun european, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, copia carnetului de muncă și a adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, cazier judiciar și declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa, care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condițiile specifice de ocupare a posturilor prevăd:

  • studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică şi ştiinţe politice;
  • Minimum 7 ani vechime, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției ;
  • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu (dovedite cu documente).

Doritorii, care se încadrează în condițiile prevăzute de metodologia de concurs, pot depune dosarele în perioada 11 aprilie – 2 mai 2022, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviţa, strada Revoluţiei, bloc C8, la Compartimentul Resurse Umane. Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Concursul va consta în două probe, una scrisă, programată a se desfășura pe data de 12 mai, ora 10.00, și un interviu, la care vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la prima probă și care va fi organizat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Bibliografia de concurs este afișată la sediul ITM Dâmbovița și pe pagina de internet a instituției, la secțiunea ”DESPRE ITM DAMBOVITA” – ”CONCURS”. De asemena, informații suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0245612021/0245615240, sau prin e-mail, itmdambovita@itmdambovita.ro, persoană de contact: Solomon Florentina – consilier resurse umane.   

Facem precizarea că, ieri, a fost publicat pe site-ul ITM Dâmbovița și s-a afișat, la intrarea în instituție, rezultatul procesului de selecție a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a două posturi de inspector SSM, a cărui primă probă, teoretică, se va desfășura joi, 14 aprilie 2022.

Lixandru Marius

Inspector Șef

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook   
Share on whatsapp
Whatsapp    
Share on email
Email           

Află primul cele mai noi stiri din Dâmboviţa

Dă-ne un like pe FACEBOOKsau

S-ar putea sa te intereseze:

PRIMĂRIA CRÂNGURILE anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Teren sintetic Pătroaia Vale”

PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE Astăzi, 23.09.2022 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor

Citeste in continuare »

PRIMĂRIA CRÂNGURILE: ANUNȚĂ DESCHIDEREA PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ PENTRU PROIECT HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “TEREN SINTETIC PĂTROAIA VALE”

A N U N Ț PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE Astăzi, 22.09.2022 Primăria comunei Crângurile, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de

Citeste in continuare »