BONIFICAȚII FISCALE LA TITU! CINE POATE BENEFICIA DE SCUTIRI LA PLATA MAJORĂRILOR DE INTÂRIERE PENTRU TAXE ȘI IMPOXITE DATORATE BUGETULUI LOCAL

Prima pagină » Administratie » BONIFICAȚII FISCALE LA TITU! CINE POATE BENEFICIA DE SCUTIRI LA PLATA MAJORĂRILOR DE INTÂRIERE PENTRU TAXE ȘI IMPOXITE DATORATE BUGETULUI LOCAL

Localnicii din Titu vor putea beneficia și anul acesta de acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare constand în impozite și taxe locale datorate bugetului local. Facilitatea este acordată persoanelor fizice care dețin bunuri în proprietate pe raza orașului Titu

Astfel, persoanele fizice care înregistrează impozite si taxe locale restante la 30.09.2022 beneficiază de scutirea majorărilor aferente în procent de 100% dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) sting integral, până la data de 20.12.2022, obligațiile fiscale constând în impozite și taxe locale restante la 30.09.2022 sau au fost stinse integral impozitele și taxele până la data intrării în vigoare a H.C.L. nr. 65/31.03.2022.

b) depun cerere la sediul Primăriei Titu, la compartimentul de specialitate, respectiv la Biroul Taxe și Impozite Locale pentru a beneficia de aceste facilități , până la data de 20.12.2022, inclusiv.

Dacă o persoană fizică are mai multe tipuri de obligații către bugetul local al Orasului Titu și face plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxa, procedura de scutire de la plată se va aplica în mod corespunzător numai pentru majorările aferente respectivului impozit local/taxa locala, datorate.

Totodată, se aplică și o schema de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în oraşul Titu, județul Dâmboviţa, prin acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Titu, județul Dâmbovita.

Astfel, persoanele juridice care înregistrează impozite si taxe locale restante la 30.09.2022 beneficiază de scutirea majorarilor aferente în procent de 100% numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:

-sting integral, până la data de 31.12.2022, obligațiile fiscale constând în impozite și taxe locale restante la 30.09.2022 sau au fost stinse integral impozitele si taxele până la data intrării în vigoare a H.C.L. nr. 153/14.09.2022.

-depun o cerere temeinic justificată la sediul Primăriei Titu, la Biroul de specialitate, respectiv la Biroul Taxe și Impozite Locale până la data de 31.12.2022. Cererea va fi însoțită de:

a) codul unic de înregistrare fiscală (copie);

b) actul de constituire/ statutul societății(copie);

c) situaţiile financiare pentru perioada de referință (anul curent şi ultimii doi ani fiscali anteriori);

d) documente justificative care să ateste achitarea obligaţiilor de plată principale;

e) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al societății beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că societatea comercială/cooperatistă nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

GĂEȘTI: TREI BLOCURI ANL VOR FI DATE ÎN FOLOSINȚĂ ANUL ACESTA

ȘCOLILE DIN CRÂNGURILE VOR FI DOTATE CU ECHIPAMENTE IT DE ULTIMĂ GENERAȚIE ȘI MOBILIER NOU!

PRIMĂRIA MORTENI ORGANIZEAZĂ UN SPECTACOL EXTRAODINAR , DE ZIUA FEMEII!

PRIMARUL VLĂDUȚ NICULAE ORGANIZEAZĂ BALUL MĂRȚIȘORULUI LA ANINOASA, PENTRU DOAMNELE ȘI DOMNIȘOARELE DIN COMUNĂ

PRIMARUL DIN PRODULEȘTI INVITĂ TOATE DOAMNELE ȘI DOMNIȘOARELE DIN COMUNĂ LA BALUL MĂRȚIȘORULUI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.